Đăng nhập
Kế hoạch lao động tuần 20

KẾ HOẠCH VỆ SINH  NĂM HỌC 2020 -2021

Tuần : 20 ( Từ ngày 18/01/2021 đến 26/1/2021)

 

Stt

Lớp

Nhiệm vụ

Thời gian

Dụng cụ

Phụ trách

1

11B8

- Vệ sinh các phòng học bộ môn và phòng máy chiếu….  

- Lau cầu thang, hành lang nhà D, dọn vệ sinh gầm câu thang nhà D

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

 (gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN  : T. Trang

+ CBTB : Loan + Dịu

 

2

12C1

- Cắt tỉa, nhỏ cỏ bồn hoa

- Vệ sinh hành lang trước cổng trường

- Cào đất trong rãnh thoát nước (Giữa đường và lề đường )

Khu vực : Từ đường tới hết nhà hiệu bộ

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Hoàng

3

12C3

- Cắt tỉa, nhỏ cỏ bồn hoa

- Vệ sinh hành lang trước cổng trường

- Cào đất trong rãnh thoát nước (Giữa đường và lề đường )

Khu vực : Từ nhà hiệu bộ tới đường rẽ vào nhà anh Chì tới cổng trường

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Nhường

4

12C2

- Cắt tỉa, nhỏ cỏ bồn hoa

- Vệ sinh hành lang trước cổng trường

- Cào đất trong rãnh thoát nước (Giữa đường và lề đường )

Khu vực : Từ cổng trường tới hết khu vực trường hướng lên Quang Bình

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Mười

5

12C4

- Vệ sinh đằng sau các lớp học .

- Nhổ cỏ bồn hoa trong sân trường

- Quét mặng nhện và lau nền nhà 3 tầng mới (Hành lang và câu thang ).

 

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Huế

6

12C5

- Vệ sinh, nhổ cỏ sân trường khu vực quanh nhà hiệu bộ, dãy cỏ san đất khu vực sau nhà hiệu bộ  

- Vệ sinh phòng thư viên, phòng y tế.

 

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Hiệu + Duyến

7

12C6

- Vệ sinh nhà vệ sinh học sinh

- Vệ sinh sân tập thể dục học sinh 

- Vệ sinh khu cổng phụ (Bên trong tường dào)

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Nụ

8

12C7

- Chòi quả phượng

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Đ Trang

9

10A1

-  Quét mặng nhện và lau nền nhà D (Hành lang và câu thang ).

- Vệ sinh nóc chỗ nghỉ (Gần câu sung).

- Lau tường nhà D ( bên ngoài )

 

- 14 h 00  Phút thứ 3 ngày 19  tháng 01  năm 2021

(gv cn phân công dụng cụ phù hợp với nhiệm vụ lao động)

GVCN : Linh 

 

Xuân giang, ngày ……….tháng……….năm 2021

Ban Giám Hiệu                                                                                                                            Ban lao động

Tin khác