Đăng nhập
QUYÊN GÓP THƯ VIỆN

 Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

 Căn cứ Kế hoạch năm học trường THPT Xuân giang về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
    Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2017 Đ/c Phạm Đức Thịnh - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn nhà trường đã lên phát động quyên góp tủ sách thư viện năm 2017 - 2018;

 Sau khi phát động đã được đông đảo cán bộ giáo viên và các e học sinh nhiệt tình ủng hộ.