Đăng nhập
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

    Vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 09 năm 2021, tại phòng hội đồng trường THPT Xuân Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ viên chức, người lao động cũng như đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2020 – 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2021 – 2022.

    Tham dự Hội nghị:

    Về phía Ban Giám hiệu gồm có: Thầy giáo Nguyễn Thành Chung – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Thầy giáo Phạm Đức Thịnh - Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng nhà trường, Thầy giáo Nguyễn Đức Cường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

    Cùng các đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường.

Khai mạc Hội nghị, Thầy giáo Nguyễn Thành Chung - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 – 2021 đã đề ra và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, các kết quả cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn gồm công tác tuyển sinh, công tác quản lý học sinh, công tác quản lý đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngoài ra trong báo cáo còn trình bày kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ, công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất, công tác thanh tra… và một số công tác khác.

    Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tài chính năm 2020 – 2021 từ Thầy giáo Phạm Đức Thịnh - Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng Kế hoạch Tài chính, nội dung báo cáo gồm có: thu chi ngân sách năm 2020 – 2021, thu chi quỹ công đoàn, đề xuất kiến nghị, một số định hướng về công tác tài chính.

    Tiếp theo là phần Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân tổng kết hoạt động năm học 2020 – 2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021 – 2022.

    Tiếp theo của chương trình hội nghị, Thầy giáo Nguyễn Thành Chung – Hiệu trưởng đã tiếp thu và giải đáp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị. Hội nghị tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022.

    Cuối cùng là chương trình khen thưởng năm học 2020 – 2021.

Khen thưởng của giám đôc sở

Khen thưởng của công đoàn ngành

Khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào bầu cử tại địa phương

Khen thưởng giáo viên tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ và tổ Văn phòng

Khen thưởng giáo viên tổ Hóa - Sinh - Thể dục - Ngoại ngữ - Giáo dục quốc phòng

Khen thưởng giáo viên tổ Văn - Sử - Địa - Giáo dục công dân