Đăng nhập
Thông báo về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

Trường THPT Xuân Giang

 

Số:  /TB - THPTXG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Xuân Giang, ngày 26  tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

“Về việc đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021”

 

Kính gửi: UBND Xã …………………….

Căn cứ Công văn  các văn bản hướng dẫn tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trường THPT Xuân Giang  thông báo ĐKDT kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

 

I. THỜI GIAN

- Từ ngày 27/04/2021 – 14h00, ngày 11/05/2021  các em thí sinh tiến hành làm hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

II. ĐỊA ĐIỂM

Tại trường THPT Xuân giang.

III. CÁC LOẠI GIẤY TỜ THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ.

+ CÁC LOẠI GIẤY TỜ THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ: 

 1. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TỰ DO CHƯA TỐT NGHIỆP THPT

  STT

  TÊN GIẤY TỜ

  1

  01 túi đựng phiếu ĐKDT (Gồm phiếu số 1 + phiếu số 2 + 01 bản photocopy phiếu số 1)

  2

  01 phong bì đã dán tem Sẵn, ghi rõ địa chỉ người nhận của thí sinh(địa chỉ của thí sinh)

  3

  02 bản photocopy 2 mặt CMTND hoặc CCCD trên cùng 1 trang giấy A4 (công chứng)

  4

  03 ảnh 4X6, phía sau ảnh ghi rõ:Họ và tên, Ngày/tháng/năm sinh, mã đơn vị ĐKDT (02 ảnh để trong 1 phong bì nhỏ, 01 ảnh để dán vào mặt trước túi ĐKDT đã đóng dấu của công an xã nơi cư trú)

  5

  01 FILE ảnh 4X6 kiểu CMTND đã chụp.

  6

  Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, khuyến khích hợp lệ(Nếu có) bao gồm: Photo sổ hộ khẩu  (Có công chứng), photo chứng nhận nghề phổ thông(Có công chứng).

  7

  Bản sao học bạ THPT (Có công chứng)

  8

  Bản sao Giấy khai sinh (Hoặc bản trích lục) Có công chứng

  9

  Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (Có công chứng)

  10

  Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do nhà trường nơi thí sinh dự thi năm trước xác nhận


   

 2. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TỰ DO ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT

STT

TÊN GIẤY TỜ

1

01 túi đựng phiếu ĐKDT (Gồm phiếu số 1 + phiếu số 2 + 01 bản photocopy phiếu số 1)

2

01 phong bì đã dán tem Sẵn, ghi rõ địa chỉ người nhận của thí sinh(địa chỉ của thí sinh)

3

02 bản photocopy 2 mặt CMTND, hoặc CCCD trên cùng 1 trang giấy A4 (Có công chứng)

4

03 ảnh 4X6, phía sau ảnh ghi rõ:Họ và tên, Ngày/tháng/năm sinh, mã đơn vị ĐKDT ( 02 ảnh để trong 1 phong bì nhỏ, 01 ảnh để dán vào mặt trước túi ĐKDT đã đóng dấu của công an xã nơi cư trú)

5

01 FILE ảnh 4X6 kiểu CMTND đã chụp.

6

Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, khuyến khích hợp lệ(Nếu có) bao gồm: Bản phôtô sổ hộ khẩu  (Có công chứng).

7

Bản photo bằng tốt nghiệp THPT (Có công chứng)

8

Bản sao học bạ THPT (Có công chứng)

- Thí sinh tự do có thể đăng kí dự thi và dự thi tại trường THPT Xuân Giang

- Thí sinh tự do 2020 thi tại điểm THPT Xuân Giang có môn đạt từ 5 điểm trở lên lấy giấy bảo lưu gặp cô Nguyễn Huế  SĐT: 0911797956.

-Những vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ các em liên hệ với cô Nguyễn Huế SĐT: 0911797956.

Thầy Vinh: 0888852567 hướng dẫn thí sinh tự do làm hồ sơ

Mua hồ sơ gặp cô Huế: 0911797956


3. Đối với thí sinh đang theo học tại trường (Các thủ tục giấy tờ đã thông báo tại trường)

Trường THPT Xuân Giang kính mong UBND Xã thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh và các em thí sinh biết và thực hiện việc đăng kí dự thi theo đúng thời gian quy định. 

              Xin trân trọng cảm ơn ! 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Nguyễn Thành Chung

 


+ CÁC LOẠI GIẤY TỜ THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ: 

 1. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TỰ DO CHƯA TỐT NGHIỆP THPT

STT

TÊN GIẤY TỜ

1

01 túi đựng phiếu ĐKDT (Gồm phiếu số 1 + phiếu số 2 + 01 bản photocopy phiếu số 1)

2

01 phong bì đã dán tem Sẵn, ghi rõ địa chỉ người nhận của thí sinh(địa chỉ của thí sinh)

3

02 bản photocopy 2 mặt CMTND trên cùng 1 trang giấy A4

4

03 ảnh 4X6, phía sau ảnh ghi rõ:Họ và tên, Ngày/tháng/năm sinh, mã đơn vị ĐKDT ( 02 ảnh để trong 1 phong bì nhỏ, 01 ảnh để dán vào mặt trước túi ĐKDT đã đóng dấu của công an xã nơi cư trú)

5

01 FILE ảnh 4X6 kiểu CMTND đã chụp.

6

Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, khuyến khích hợp lệ(Nếu có) bao gồm: Photo sổ hộ khẩu  (Có công chứng), photo chứng nhận nghề phổ thông(Có công chứng).

7

Bản sao học bạ THPT (Có công chứng)

8

Bản sao Giấy khai sinh (Hoặc bản trích lục)

9

Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (Có công chứng)

10

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do nhà trường nơi thí sinh dự thi năm trước xác nhận

 

 

+ CÁC LOẠI GIẤY TỜ THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ: 

 1. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TỰ DO CHƯA TỐT NGHIỆP THPT

STT

TÊN GIẤY TỜ

1

01 túi đựng phiếu ĐKDT (Gồm phiếu số 1 + phiếu số 2 + 01 bản photocopy phiếu số 1)

2

01 phong bì đã dán tem Sẵn, ghi rõ địa chỉ người nhận của thí sinh(địa chỉ của thí sinh)

3

02 bản photocopy 2 mặt CMTND trên cùng 1 trang giấy A4

4

03 ảnh 4X6, phía sau ảnh ghi rõ:Họ và tên, Ngày/tháng/năm sinh, mã đơn vị ĐKDT ( 02 ảnh để trong 1 phong bì nhỏ, 01 ảnh để dán vào mặt trước túi ĐKDT đã đóng dấu của công an xã nơi cư trú)

5

01 FILE ảnh 4X6 kiểu CMTND đã chụp.

6

Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, khuyến khích hợp lệ(Nếu có) bao gồm: Photo sổ hộ khẩu  (Có công chứng), photo chứng nhận nghề phổ thông(Có công chứng).

7

Bản sao học bạ THPT (Có công chứng)

8

Bản sao Giấy khai sinh (Hoặc bản trích lục)

9

Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (Có công chứng)

10

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do nhà trường nơi thí sinh dự thi năm trước xác nhận